เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
  วันที่เอกสาร : 2557/09/22
 • หัวข้อ : ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
  วันที่เอกสาร : 2557/09/22
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
  วันที่เอกสาร : 2558/09/22
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  วันที่เอกสาร : 2558/10/01
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
  วันที่เอกสาร : 2559/10/01