แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
หมายเลขเอกสาร : 1
ประเภท : ประชาชนทั่วไป
วันที่ : 22 กันยายน 2561
ข้อมูลการร้องทุกข์


เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ท่อระบายน้ำ




สายไฟ




รถดับเพลิง

ต้นไม้

ถนน



อนุญาตให้ใช้ไฟล์ภาพนามสกุล .gif .bmp .png .jpg .jpeg .pjpeg .pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น