แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
หมายเลขเอกสาร : 1
ประเภท : ประชาชนทั่วไป
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลการร้องทุกข์


เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ท่อระบายน้ำ
สายไฟ
รถดับเพลิง

ต้นไม้

ถนนอนุญาตให้ใช้ไฟล์ภาพนามสกุล .gif .bmp .png .jpg .jpeg .pjpeg .pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น