การจัดการข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ ชื่อไฟล์ วันที่ ประเภท ตัวเลือก
1 ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การใช้แผนชุมชน/หมู่บ้าน 2559-4-5ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี_เรื่อง_การใช้แผนชุมชนหมู่บ้าน.pdf 2559/04/05 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
2 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 2559-8-12แผนพัฒนาสามปี2559-2561_1_.pdf 2559/08/12 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 2559-10-1แผนพัฒนาสามปี_(2560-2562).pdf 2559/10/01 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2559-11-22แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ.2560-2562_เพิ่มเติม_(ฉบับที่_1).pdf 2559/11/22 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2560-2-8แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม_(ฉบับที่_2).pdf 2560/02/08 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
6 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2560-10-13แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ.2560-2562_เพิ่มเติม_(ฉบับที่_3).pdf 2560/10/13 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
7 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 2560-10-13แผนพัฒนาสี่ปี_พ.ศ.2561-2564.pdf 2560/10/13 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
8 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 2561-1-22แผนพัฒนาสี่ปี_(พ.ศ.2561-2564)_เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง_ครั้งที่_2.pdf 2561/01/22 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข || ลบ
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 2557-9-22เทศบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายปี 2558.pdf 2557/09/22 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แก้ไข || ลบ
16 ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 2557-9-22ประกาศบังคับใช้งบประมาณ 2558.pdf 2557/09/22 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แก้ไข || ลบ
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 2558-09-22เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2558เพิ่มเติม ฉบับที่ 1.pdf 2558/09/22 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แก้ไข || ลบ
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 2558-10-1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559.pdf 2558/10/01 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แก้ไข || ลบ
19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 2559-10-1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560.pdf 2559/10/01 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แก้ไข || ลบ
20 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-3-9แผนดำเนินการปี 2558.pdf 2558/03/9 แผนการดำเนินงาน แก้ไข || ลบ
21 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 2558-11-9แผนดำเนินการปี 2559.pdf 2558/11/9 แผนการดำเนินงาน แก้ไข || ลบ
22 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-12-29รายงานผลการดำเนินงาน2558.pdf 2558/12/29 แผนการดำเนินงาน แก้ไข || ลบ
23 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 2559-11-4รายงานผลการดำเนินงานปี 59.pdf 2559/10/04 แผนการดำเนินงาน แก้ไข || ลบ
24 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 2559-10-12แผนดำเนินงานปี 2560.PDF 2559/10/12 แผนการดำเนินงาน แก้ไข || ลบ
25 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 2560-10-31รายงานผลการดำเนินงานปี 2560.pdf 2560/10/31 แผนการดำเนินงาน แก้ไข || ลบ
26 แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2558-2559) 2559-03-31แผนอัตรากำลังสามปี 58-60 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2.PDF 2559/03/31 แผนอัตรากำลัง แก้ไข || ลบ