กองช่าง

นายสุพัฒน์ ทองไสย
ผู้อำนายการกองช่าง

นายณัฐจักร์ คำริแง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายยุทธศิลป์ แก้วโท
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอรรคเดช พยัฆกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน