เบอร์ติดต่อเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สำนักงานเทศบาลฯ
โทร : 042-334441
เหตุเพลิงไหม้
โทร : 042-334440
กองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-334429
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 042-334409
สถานธนานุบาลฯ
โทร : 042-334461
Facebook fanpage : เทศบาลตำบลกุมภวาปี
Line@ : รับข่าวประชาสัมพันธ์ Line QR Code : รับข่าวประชาสัมพันธ์